Newsletter
Podpora 24/7
Kontaktuje nás

Roulette

Ruleta (ang. roulette) je bezesporu královnou všech casino her. Podle statistik je také nejhranější hrou hranou v online casinech. Je oblíbena především pro pestrost jednotlivých druhů sázek, které hráčům nabízí. U jednočíselných sázek je vyplácená výhra 35:1 lákavě vysoká. Skutečný matematický sázkový poměr má francouzská ruleta 36:1, což dává casinu zaručený podíl 2.7%.
Ruleta je hrána u stolu s ruletovým kolem a kuličkou. Cílem hry je předpovědět, na kterém políčku se kulička zastaví. Minimální a maximální výše sázek se mohou lišit podle druhu dané rulety. Výše výhry závisí na typu vaší sázky, přičemž je celkem dvanáct základních druhů sázek a dalších několik speciálních sázek.

Základní typy sázek v ruletě

 • Single – je sázkou na jedno číslo. Výhra se vyplácí v poměru 35:1.
 • Split - je sázkou na libovolná dvě čísla umístěním žetonu na linku mezi nimi. Výhra se vyplácí v poměru 17 : 1.
 • Trio - je sázkou na tři čísla umístěním žetonu na jejich průsečík. Výhra se vyplácí v poměru 11 : 1.
 • Roh - je sázkou na čtyři čísla umístěním žetonu na jejich průsečík. Výhra se vyplácí v poměru 8 : 1.
 • Čtyři čísla - je sázkou na čísla 0, 1, 2 a 3 umístěním žetonu na průsečík čísel 0 a 3. Výhra se vyplácí v poměru 9 : 1.
 • Street - je sázkou na řádek se třemi čísly umístěním žetonu na konec daného řádku. Výhra se vyplácí v poměru 11 : 1.
 • Šestice - je sázkou na dva řádky ("street") čísel umístěním žetonu na konec vybraného řádku, přesněji na linku mezi nimi. Výhra se vyplácí v poměru 5 : 1.
 • Tucet - je sázkou na "Prvních 12", "Druhých 12", nebo "Třetích 12" (viz označení políček) políček, tj. vždy na 12 čísel. Výhra se vyplácí v poměru 2 : 1.
 • Sloupec - je sázkou na sloupec čísel umístěním žetonu do jakéhokoliv ze tří políček označených "2 to 1" (2 ku 1), které se nachází ve spodní části stolu. Stejně jako sázek na tucet obsahuje každý ze sloupců celkem 12 čísel. Výhra se vyplácí v poměru 2 : 1.
 • Vysoká/nízká - je sázkou umístěnou buď do políčka označeného jako "1 to 18" (nízká čísla) nebo do políčka s označením "19 to 36" (vysoká čísla). Výhra se vyplácí v poměru 1 : 1.
 • Červená/černá - Sázka výhradně na barvu, jež bude vylosována. Nula neplatí za žádnou z nich. Výhra se vyplácí v poměru 1 : 1.
 • Sudá/lichá - Sázka výhradně na to, zda bude vylosované číslo sudé či liché. Nula neplatí za žádné z nich. Výhra se vyplácí v poměru 1 : 1.

Varianty rulety

Ve většině online casin jsou k dispozici tři hlavní varianty rulety: francouzská ruleta, americká ruleta a evropská ruleta. Tyto varianty se od sebe liší níže uvedenými znaky:

 1. Počtem čísel na kole, u americké rulety je jich celkem 38 díky dvojité nule (00). U ostatních variant je na kole pouze 37 čísel. Jednotlivé varianty se také rozlišují uspořádáním samotných čísel na kole.
 2. Umístěním a také označením vnějších sázek na plátně hracího stolu.
 3. Druhem použitých herních žetonů.
 4. Vyhodnocováním rovných sázek v případě nuly jako vyhrávajícího čísla.
 5. Počtem všech sázkových možností na hracím stole.
   

Casino Tropez nabízí dvě různé rulety a jejich varianty:

1. Francouzská ruletaFrancouzská ruleta (French Roulette) je jednonulovou ruletou, jež se skládá z 36 a nuly 0. Od ostatních druhů rulet se liší hlavně vzhledem samotného hracího stolu, dále umístěním čísel a také pravděpodobnostmi. Pravděpodobnosti hráče ve francouzské ruletě jsou lepší než například pravděpodobnosti v evropské a americké ruletě. Hráč u francouzské rulety ztrácí pouze 50% ze svých sázek, pokud se kulička zastaví na nule. Toto pravidlo je také označováno jako "La Partage".
Obsah plochy určené pro sázky tzv. tištěného layoutu je přibližně 2,5 krát větší než u amerických typů. Dalším podstatným rozdílem je velikost jednotlivých políček (než např. u americké rulety), pro rovné sázky jsou u francouzské rulety rozmístěny po obou stranách číselné sítě. U amerického typu jsou tyto číselné sítě pouze podél jedné strany. Francouzské stoly také někdy bývají (na rozdíl od těch amerických) i zdvojené - mají nákres tabule s nulovými konci směrem k sobě na protilehlých stranách kola. Na rozdíl od americké rulety se ve francouzské hraje pouze s hodnotovými žetony, takže všichni hráči mají stejné žetony, které se mohou lišit pouze hodnotami. Nápisy jsou na francouzském ruletovém plátně uvedeny ve francouzštině, takže velká písmena D, M a P v políčkách pro sázky na tucty představují počáteční písmena slov Dernier, Milieu (popř. Moyenne) a Premiér čili Poslední, Prostřední a První. Tato políčka jsou na hracím plátně umístěna hned vedle sebe a symetricky po obou stranách spodního konce číselné sítě.Označení

Sázka

Popis sázky

Vnitřní sázky rulety

1

Přesné

Představuje sázku na jedno číslo včetně nuly (0). Žeton se umísti přímo na vybrané číslo.

2

Rozdělená sázka

Je sázkou na libovolná dvě sousedící čísla. Žeton se položí na čáru, která rozděluje tato dvě čísla. Žeton můžete také umístit na čáru dělící nulu (0) a 1, 2 a 3.

3

Sázka na uličku

Je sázkou na tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru stolu, vedle odpovídající řady vybraných tří čísel. Sázku na uličku je možné také umístit na 0,1 a 2; 0, 2 a 3.

4

Rohová sázka

Je sázkou zahrnující celkem čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík těchto čtyř čísel. Můžete také vsadit na 0, 1, 2 a 3. Žeton se položí na horní pravou hraniční čáru stolu, mezi 0 a 3.

5

Sázka na řadu

Sázka na řadu představuje dvě sázky na uličku, tedy šest různých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru stolu, kde ji protíná čára oddělující dvě řady.

Vnější sázky rulety

6

Sázka na sloupec

Na krátké straně stolu rulety, kde jsou tři neoznačená políčka. Žeton je nutné umístit do jednoho z těchto políček, poté se označí všech dvanáct čísel vybraného sloupce (kromě 0).

7

Sázka na tucet

Je sázkou na skupinu celkem dvanácti čísel. Žeton je potřeba umístit do jednoho ze tří polí označených “P12” (rovno 1. 12), “M12” (rovno 2. 12) a “D12” (rovno 3. 12).

8

Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá a Nízká/Vysoká

Je sázkou položenou do jednoho z těchto polí pokrývá polovinu čísel ruleta stolu (kromě 0). Každé pole pokrývá 18 čísel.
Červená/Černá: Položte sázku do pole s červeným nebo černým symbolem.
Sudá/Lichá: Položte sázku do pole označeného PAIR (sudá) nebo IMPAIR (lichá).
Vysoká/Nízká: Položte sázku do pole označeného MANQUE (1-18) nebo PASSE (19-36).

Tabulka výplat Francouzská ruleta

Žeton pokrývá

Sázka

Výplatní poměr

1 číslo

Přesné

35 ku 1

2 číslo

Rozdělená sázka

17 ku 1

3 čísla

Sázka na uličku

11 ku 1

4 čísla

Rohová sázka

8 ku 1

5 čísel

Sázka na pět

6 ku 1

6 čísel

Sázka na řadu

5 ku 1

12 čísel

Sázka na tucet nebo na sloupec

2 ku 1

18 čísel

Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá nebo Nízká/Vysoká

1 ku 1


2. Americká ruleta

Americká ruleta (American Roulette - Double Zero) je dvounulová ruleta, která se skládá z 36 čísel plus 0 a 00.
Americká ruleta se od ostatních dvou rulet liší hlavně počtem čísel (má totiž navíc dvojitou nulu, takže celkový počet čísel na kole je 38). Zároveň se liší i samotným uspořádáním čísel na kole. Čísla si sice zachovávají svou barvu, pravidelně se střídají (velké - malé - velké), ale pořadí, v jakém následují za sebou, je zcela odlišné. Na první pohled se může hráči zdát, že je jejich rozmístění zcela nahodilé. V rozestavění jednotlivých čísel na americké ruletě však existuje následující systém: lichým číslům jsou osově protilehlá vždy o jednu jednotku vyšší čísla sudá, ale opačné barvy. Obdobně jako u francouzské hry je sekvence čísel u všech amerických rulet totožná. Hrací plátno je u americké rulety podstatně menší než u francouzské a liší se uspořádáním jednotlivých sázkových možností. Políčka určená pro vnější sázky (tedy rovné sázky a sázky na sloupce a tucty) jsou umístěna jen na jedné (obvykle levé) straně číselné sítě. Americká ruleta se liší od francouzské také v typu používaných hracích žetonů.Označení

Sázka

Popis

Vnitřní sázky rulety

1

Přesné

Je sázkou na jedno číslo včetně nuly (0) a dvou nul (00). Žeton se položí přímo na vybrané číslo.

2

Rozdělená sázka

Je sázkou na libovolná dvě sousedící čísla. Žeton je potřeba umístit na čáru, která je dělí. Pamatujte, že žeton je možné položit i na čáru oddělující (0) a dvě nuly (00), 0 a 1, 2 a 0, 00 a 2 nebo 00 a 3.

3

Sázka na uličku

Sázka na uličku zahrnuje tři čísla. Žeton se položí na vnější ohraničující čáru stolu, a to vedle odpovídající řady tří čísel. Pamatujte, že sázky na uličku lze umístit také na 0,1 a 2; 0, 00 a 2 a dále 00, 2 a 3.

4

Rohová sázka

Rohová sázka zahrnuje celkem čtyři čísla. Žeton se pokládá na průsečík těchto čtyř vybraných čísel.

5

Sázka na pět

Sázka na pět zahrnuje následující čísla: 0, 00, 1, 2 a 3. Žeton se umístí na vnější ohraničení stolu, mezi 0 a 1.

6

Sázka na řadu

Sázka na řadu představuje dvě sázky na uličku, tedy šest různých čísel ve dvou řadách třech čísel. Žeton se položí na nejbližší ohraničující čáru stolu rulety, přesněji do místa, kde ji protíná čára oddělující dvě řady.

Vnější sázky rulety

7

Sázka na sloupec

Na krátké straně solu, kde jsou tři pole označená “2 ku 1". Sázka umístěná do jednoho z těchto polí označí následně všech dvanáct čísel nad ním (kromě 0 a 00).

8

Sázka na tucet

Sázka umístěná na jedno ze tří polí označených jako “1. 12", “2. 12" nebo “3. 12" - označuje celkem dvanáct čísel.

9

Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá a Nízká/Vysoká

Sázka položená do jednoho z polí na dlouhé straně stolu pokrývá polovinu čísel celého stolu rulety (kromě 0 a 00). Každé sázka tedy zahrnuje 18 čísel.

 
Tabulka výplat - Americká ruleta

Žeton pokrývá

Sázka

Výplatní poměr

1 číslo

Přesné

35 ku 1

2 číslo

Rozdělená sázka

17 ku 1

3 čísla

Sázka na uličku

11 ku 1

4 čísla

Rohová sázka

8 ku 1

5 čísel

Sázka na pět

6 ku 1

6 čísel

Sázka na řadu

5 ku 1

12 čísel

Sázka na tucet nebo na sloupec

2 ku 1

18 čísel

Sázky Černá/Červená, Sudá/Lichá nebo Nízká/Vysoká

1 ku 1

 

 
 
Copyright © CasinoTropez.cz | All rights reserved | Graphics by Majesticart | Sázkové kanceláře na internetu | Casino