Newsletter
Podpora 24/7
Kontaktuje nás

Craps Games (kostky)

Pravidla craps se mohou zdát na první pohled složitá, na rozdíl od některých casino her zde máte celou řadu různých druhů sázek. Naprostá většina hráčů však využívá pouze čtyř základních druhů sázek ve hře Craps. Jsou to sázky Pass Line, Don't Pass Line, Come, Don't Come.

Hra Craps se hraje v kolech (označovaných také jako Rundách). První vrh nového kola je nazýván jako Come-out Roll. Jestliže padne v prvním kole součet 7 nebo 11 (označovaný jako Win nebo také Natural) nebo 2, 3 a 12 (označovaný jako Craps), pak je dané kolo okamžitě ukončeno

Pakliže byl vržen jakýkoliv jiný součet hodnot kostek (4,5,6,8,9,10), stává se tento součet tzv. cílem (Point). Jakmile je tento cíl (Point) stanoven, hází vrhač až do té doby, dokud nepadne součet 7 nebo daný cíl (Point). Pokud se tak stane a vrhne cílový součet (Point), začné poté znovu házet v novém kole (Come-out Roll). Jestliže však padne dříve 7 než cílový součet, vypadává na 7 (Seven-out), kolo v takovém případě končí a vrhač předává kostky hráči nalevo, který se stává novým vrhačem. Hráč může ovšem odmítnout a přenechat házení dalšímu hráči nalevo.

Celá hra Craps se v podstatě točí kolem součtu 7. Tento součet totiž může padnout nejvíce způsoby, celkem šesti.
Základní sázky v craps – sázky na linii

Za základní sázky v craps jsou považovány – Pass Line, Don't Pass Line, Come, Don't Come – těmto sázkám se říká sázky na linii. Někdy mohou být také označovány jako Win Line a Don't Win Line, jejich podstata je samozřejmě stejná. Jakmile se hráč rozhodne házet, tedy být vrhačem, musí vsadit buď na Pass Line nebo Don't Pass Line. Níže je uveden seznam

Pass Line

Sázka na Pass Line je hlavní sázkou v craps. Provede se umístěním žetonu do místa na hracím stole označeného jako Pass Line. Hráč vyhrává sázku na Pass Line okamžitě, jestliže vrhač hodí v prvním hodu (Come-out Roll) součet 7 nebo 11 (nazývaný jako Win, Natural). Naopak prohrává při součtech 2, 3, 12 (Craps).

Jestliže vrhač hodí jakýkoliv jiný součet (než výše uvedených 7, 11 či 2, 3, 12), stává se tento součet cílem (Point). Sázky se v takovém případě přemístí z Pass Line na příslušné číslo uvedené na hracím stole. Podstatou následující sázky je hodit tento součet (Point) dříve, než padne sedm, a to v jakémkoliv z následujících hodů – sázka tedy nemusí být rozhodnuta okamžitě po provedení hodu. V prvním případě sázka hráče vyhrává a je vyplácena s výplatním poměrem 1:1. Pokud padne sedm před dosažením Point, prohraje hráč svou sázku.

Může tedy dojít i na situraci, při které má vrhač tzv. „dlouhou ruku” (dlouho nepadá 7). V takovém případě může svými sázkami obsadit všechna čísla 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vrhne-li v příštím hodu opět jedno z těchto čísel, tak pokaždé vyhraje. Pokud hráč sází současně na Pass Line nebo Come, je vyhrávající sázka z čísla odstraněna a na její místo je z Pass Line (či Come) přesunuta nová sázka. Samozřejmě nesmí padnout 7, v takovém případě všechny sázky prohrávají.

Don't Pass Line

Sázka na Don't Pass Line je opačnou sázkou Pass Line. Sázky prohrávají, jestliže padne v prvním hodu 7 nebo 11, vyhrávají při součtu 2 nebo 3 a remíza nastane, padne-li 12. V případě remízy sázky stojí a o jejich osudu rozhodne následující vrh.

Pakliže padne v prvním hodu jiný součet než 7, 11 nebo 2, 3, 12, stane se tento součet opět cílem (Point). Sázky jsou z Don't Pass Line přesunuty do prostoru nad číslo představující teno cíl. Sázky poté vyhrávají a jsou vypláceny v poměru 1:1, pokud padne 7 dříve, než tento cíl (Point). Jestliže padne cíl dříve než 7, sázky hráče prohrávají.

Na rozdíl od sázky na Pass Line zde má hráč možnost stáhnout své sázky kdykoliv před provedením samotného hodu.

Come

Sázka na Come má skoro stejná pravidla jako sázka na Pass Line. Jediný rozdíl spočívá v tom, že sázka na Come se umístí až po provedení prvního hodu (Come-out Roll), kdy má vrhač hodit svoje číslo (Point).

Sázky zde opět vyhrávají při 7 nebo 11, prohrávají při 2, 3, 12 (Craps). Jestliže padne jiný součet v daném hodu, je tato sázka přesunuta na příslušné číslo. Hráč poté výhrává, pokud v dalších hodech padne toto číslo dříve než 7.

Don't Come

Stejně jako u sázek na Come se i sázky na Don't Come uzavírají až po provedení prvního hodu, kdy vrhač stanovil svůj cíl (Point). Princip případné výhry nebo prohry je poté stejný jako u sázky na Don't Pass Line.

Sázka na Don't Come proto okamžitě vyhrává, jestliže padne 2, 3 nebo 12. Prohrává při součtu 7 nebo 11. V dalších hodech musí padnout sedmička dříve, než cíl (Point).

Stejně jako u sázky na Don't Pass Line zde má hráč možnost své sázky kdykoliv stáhnout.

Poměrové sázky

Kromě čtyř hlavních sázek jsou ve hře Craps i tzv. poměrové sázky či volné sázky (Behind the line, Odds, Free).

Princip těchto poměrových sázek spočívá v tom, že může hráč ke své hlavní sázce (např. na Pass Line), uzavřít ještě další sázku ve stejné výši, která je ale vyplácena skutečným matematickým poměrem. Jedná se tedy v podstatě o určité posílení původní sázky hráče, což je pro hráče výhodou. Snižuje se tím totiž ziska casina. Skutečné matematické poměry proti vrhnutí čísla před sedmičkou jsou u čísel 4 nebo 10 2:1, při 5 nebo 9 3:2 a při 6 nebo 8 je to 6:5.

Je možné také sázet opačným způsobem na to, že padne sedmička dříve, než příslušný součet – poměrová sázka na Don't Pass Line. Skutečné matematické poměry jsou poté pro čísla 4 nebo 10 1:2, pro 5 nebo 9 2:3 a konečně pro 6 nebo 8 je to 5:6.

Jestliže tedy hráče vyhraje, bude mu vyplacena rovná sázka za původní sázku a také skutečný matematický poměr za sázku poměrovou.

Poměrové sázky se na stůl umísťují takovým způsobem, aby překrývaly původní uzavřené sázky. Stejným způsobem je možné uzavřít poměrové sázky u Come a Don't Come. V některých casinech jsou sázky na Come a Don't Come vráceny, jestliže padne při novém vrhu součet 7 nebo 11 (Natural) nebo 2, 3, 12 (Craps).

Další sázky v craps

Ve hře craps existuje celá řada dalších sázek, ze kterých si hráč může vybrat. Můžeme je rozdělit do dvou skupin:
1) sázky na jeden vrh, u kterých je výsledek (výhra-prohra) znám hned po následném vrhu
2) sázky, které jsou rozhodnuty až poté, co nastane určitá událost zakládající výhru nebo prohru.

Sázky na jeden vrh

Sázky na jeden vrh zahrnují propoziční sázky (Prop-bets), dále tak pole (Field), rohovou sázku (Horn) a ještě vířivou sázku (Whirl, World).

Propoziční sázky (Proposition bets)

Propoziční sázky jsou jednorázové sázky, které vyhrávají (prohrávají), pokud v následujícím hodu padne (nepadne) požadovaný součet: 2 (označovaný jako Hadí oči, angl. Snake eyes nebo Craps aces), 12 (Craps), 2 nebo 12 (Hi-lo), 3 (Ace deuce), 11 (Yo), Craps – 2, 3 nebo 12, C & E – kombinovaná sázka, kdy polovina je vsazena na Craps a druhá polovina na Yo, Any seven – jakýkoliv součet dávající 7, sázka je také označována jako Velká sedma (Big red). Dávejte si však pozot na skutečné výplatní poměry. Jestliže je například u sázky na Craps (2, 3, 12) uváděn sázkový poměr “5 for 1“, tedy pět za jeden, znamená to, že v případě výhry dostanete pět žetonů včetně vaší sázky. Skutečný výplatní poměr je tedy v takovém případě 4:1.

Pole (Field)

Při sázce na pole sázíte na to, že v příštím hodu padne součet 2, 3, 4, 9, 10, 11 nebo 12. Sázka je vyplácena v poměru 1:1 pro čísla 3, 4, 9, 10, 11 a v poměru 2:1, padne-li 2 nebo 12.

Rohová sázky (Horn)

Rohová sázka představuje samostatné sázky na tato čtyři čísla: 2, 3, 11, 12. Vyhrávající číslo se vyplatí jeho výplatním poměrem ze čtvrtiny sázky, zbylé tři čtvrtiny sázky následně propadají. Je možné uzavřít i tzv. zvýšenou rohovou sázku (Horn High). Při této sázce se vsadí 5 jednotek, z čehož 2 jednotky jsou vsazeny na jedno z čísel 2, 3, 11 nebo 12. U hráčů je pravděpodobně nejoblíběnější sázkou Horn High Yo, u které se 2 jednotky vsadí na číslo 11.

Vířivá sázka (Whirl, World)

Vířivá sázka se sází celkem pěti jednotkami. Smyslem této sázky je pokrytí jak rohové sázky (Horn), tak také sázky na jakýchkoliv sedm (Any seven). Pokud následně padne některé z čísel 2, 3, 7, 11 nebo 12, tak se poté jedna pětina sázky vyplácí výplatním poměrem jako u výše zmiňovaných propozičních sázek.

Sázky na více vrhů

Představují sázky, které jsou aktivní tak dlouho, dokud nenastane událost zakládající výhru či prohru dané sázky.

Tvrdé sázky (Hard way)

Při sázce na tvrdé sázky 4, 6, 8 či 10 sází hráč na takový výsledek, při kterém se na obou kostkách objeví stejné číslo, tj. 2+2, 3+3, 4+4 či 5+5. Sázka vyhrává v případě, že padne součet tvrdým způsobem dříve, než snadným způsobem (např. u čísla 6 je za snadný způsob považováno 1+5, 2+4, 5+1 nebo 4+2) nebo než padne součet 7.
Čísla 4 a 10 jsou následně vypláceny výplatním poměrem 7:1 (8 for 1), 6 a 8 jsou vypláceny v poměru 9:1 (10 for 1).

Snadné sázky (Easy way)

Snadné sázky jsou v podstatě protikladem tvrdých sázek. Hráč vyhrává v případě, že součet 4, 6, 8, 10 padne snadným způsobem dříve než 7.

Big 6 a Big 8

Sázky na Big 6 (velká 6) a Big 8 (velká 8) pokládají hráči v případě, že chtějí hodit součet 6 nebo 8 dříve, než padne 7. Sázka se vyplácí v poměru 1:1. Je důležité si pamatovat, že na čísla 6 nebo 8 můžete vsadit přímo, a to s vyšším výplatním poměrem 7:6! Zkušení hráči proto tuto sázku vůbec nedávají.

Sázka na čísla

Sázky na čísla může hráč uzavírat kdykoliv. Nemusíte proto čekat na to, až vrhač dosáhne cíle (Point). Tyto sázky je potřeba umístit na dvojitou čáru nad jednotlivými čísly představující jejich součet. Sázka vyhrává v případě, že padne požadoané číslo dříve než 7. Výplatní poměry jsou zde nižší než skutečné matematické poměry, přesto jsou poměrně výhodné u čísel 6 a 8, u kterých je výplatní poměr 7:6 (skutečný matematický poměr je totiž 6:5). Zisk casina v tomto případě činí pouze 1,52 %. Proto hráči také nedávají na sázky Big 6 a Big 8, kde je sázka vyplácena v poměru 1:1 a zisk casina se tak rovná 9,09 %. U čísel 5 a 9 je skutečný matematický poměr 3:2, výplatní 7:5 (zisk casina 4 %), u čísel 4 a 10 je skutečný poměr 2:1, výplatní 9:5 (zisk 6,67 %).

 
 
Copyright © CasinoTropez.cz | All rights reserved | Graphics by Majesticart | Sázkové kanceláře na internetu | Casino