Newsletter
Podpora 24/7
Kontaktuje nás

Black Jack

Blackjack je jednou z nejoblíbenějších karetních her na světě. Princip této hry je velmi jednoduchý, proto si Blackjack získal takovou oblibu a dnes je nedílnou součástí všech casin.

Hráč si může vybrat ze svých žetonů požadovaný počet, který umístí do sázkového kolečka na hracím stole. Jakmile provede výběr, stačí klepnout na tlačítko Deal (Rozdat) a hra začne.
Hráč následně obdrží dvě karty lícem nahoru. Rozdávající obdrží jednu lícem nahoru a druhou lícem dolů. Cílem hry je dosáhnout součtu 21 nebo být blíže součtu 21 než rozdávající, který je rovněž hráčem. Hráči si mohou nechat rozdat tolik karet, kolik chtějí (tzv. "táhnout" - Hit) nebo mohou "stát" (Stand), tj. nebrat další karty. Blackjack sám o sobě představuje situaci, kdy je některému z hráčů rozdána 10 či vyšší karta v kombinaci s esem - v takovém případě hráč získá 1,5 násobek původní sázky. Je rovněž možné, že Blackjack bude mít rozdávající, a také to, že mezi hráčem a rozdávajícím dojde k remíze (tzv. "Push"), tedy v případě, že má hráč i rozdávající stejný součet hodnot svých karet. Při remíze dostane hráč svůj vklad zpět. Je důležité nezapomenout, že rozdávající musí táhnout, pokud má v ruce 16 nebo méně a stát, pokud má v ruce 17 či více.

Po rozdání prvních dvou karet mohou být hráči nabídnuty následující možnosti (podle hodnoty prvních dvou karet):

Zdvojená hra (Double) - Zdvojení vám nabízí možnost zdvojnásobit vaší původní sázku, a to pouze v okamžiku, kdy vám jsou rozdány první dvě karty. Jakmile klepnete na tlačítko Double pro zdvojnásobení, bude vám rozdána jedna další karta. Nebudete však již moci táhnout jakoukoliv další kartu, proto je vždy potřeba zvážit, zda-li se vám na základě součtu prvních dvou karet vyplatí zvolit tuto volbu.
Dělená hra (Split) – Jestliže obdržíte jakýkoliv pár, můžete tedy takto rozdělit karty do dvou listů, a s každým takovýmto listem poté hrajete odděleně. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, uzavře se vám automaticky další sázka odpovídající původní vsazené částce. Po rozdělení můžete pro každý list táhnout tak dlouho, dokud nebudete spokojeni. Pokud je vám rozdána dvojice es, nemůžete již dosáhnout Blackjack a můžete proto získat jen "normálních" 21. Zároveň při rozdělení dvou es obdržíte do každého listu pouze jednu další kartu.
Pojistka (Insurance) – Pokud je obrácená karta rozdávajícího eso, můžete se "pojistit" pro případ, že bude druhá (skrytá) karta rozdávajícího 10 nebo vyšší karta. Jestliže se rozhodnete pro pojištění a následně bude druhá karta rozdávajícího skutečně 10 nebo vyšší, získáte pojistku a je vám vyplacena výhra v poměru 2:1. Pokud je ale hodnotá druhé karty rozdávajícího nižší než 10, přijdete o svou pojistku.

Technika Perfect Black Jack

V Blackjacku existuje technika, při které máte možnost hrát každou hru co nejpřesněji. Je označována jako "Perfect Black Jack". Při dodržování této techniky v podstatě reagujete na situaci, ke které dojde při hře. Rozhodně se nejedná o složitou techniku. Rozdávající musí hrát vždy podle přesně stanovených pravidel, proto vždy víte, co můžete očekávat.Vysvětlivky k výše uvedené tabulce:

 1. Vždy hrajete na jedné straně vy a na druhé straně rozdávající. Na začátku hry obdržíte vždy dvě karty a zároveň máte možnost vidět jednu z karet rozdávajícího.
 2. Nejdříve si v levém šedém sloupci najděte takové políčko, které odpovídá hodnotě vašich karet (tato hodnota se vám při hře vždy automaticky zobrazí). Příklad - dostanete karty 6 a 7, součet těchto karet je tedy 13.
 3. V horní řadě se podívejte na hodnotu karty rozdávajícího (například 10).
 4. V tabulce si následně najděte barevné políčko, jež odpovídá spojnici čísla 13 v levém sloupci a čísla 10 v horní řadě.
 5. Jak můžete vidět z tabulky, jedná se o modré políčko H neboli "hit" (je tedy potřeba vzít další kartu). Klepnete tedy na tlačítko Hit. (v tabulce jsou uvedeny i jiné znaky: H - Hit, S - Stand, P - Split, D – Double). Podle součtu vašich karet a viditelné karty rozdávajícího tak snadno z tabulky zjistíte, kterou akci máte provést.
 6. Ve blackjacku jsou esa (v tabulce je eso označeno jako A) hodnocena buď jako 1 nebo 11 (podle toho, co je lepší pro hráče v dané kombinaci karet).
 7. Uvedeme příklad, že máte eso (A) a kartu č. 5, rozdávající má kartu 9. Máte tedy buď 6 nebo 16 a následující karta, kterou si vezmeme bude eso (A). Jestliže bychom sečetli hodnotu es jako 11, celkový součet by byl vyšší než 21 a my bychom prohráli. V této situaci tedy musíme jedno ze dvou es ohodnotit jako 1 a druhé počítat jako 11. Celkem tedy dostaneme hodnotu 1 + 11 + 5 = 17.
  Pamatujte si, že tato strategie vám nezaručí výhru, může vám pouze pomoci zvýšit šanci na výhru ve hře Blackjack.

   
 
 
Copyright © CasinoTropez.cz | All rights reserved | Graphics by Majesticart | Sázkové kanceláře na internetu | Casino