Hotel Siófok láka turistov znamenitou prírodou

Hotel Siófok

Hotel Siófok láka turistov znamenitou prírodou

Siófok patrí k mestám, ktoré sú najväčšie, najznámejšie a najnavštevovanejšie, čo sa týka oblasti, akou je Balaton. Práve tomu, že Siófok patrí k najnavštevovanejším lokalitám sú prispôsobené aj ubytovacie zariadenia. Jedným takýmto zariadením je Hotel Siófok, respektíve hotel Mala Garden. Hotel Mala garden nesie množstvo názvov. Má dlhodobú tradíciu a turisti či domáci si ho pomenovali podľa toho, čo ho najviac vystihuje. Preto sa nečudujte, ak sa stretnete namiesto pomenovania Mala garden, s pomenovaniami ako Hotel Siófok či hotel Balaton. Je takto pomenovaný hlavne kvôli svojmu umiestneniu. Mesto Siófok disponuje širokou historickou rozmanitosťou. To je jeden z dôvodov, prečo rok čo rok Siófok navštevuje viac a viac turistov. Siófok bol známy už v rímskom období. K jeho rozvoju došlo v roku 1800.Za turistickým rozvojom mesta stojí výstavba miestnej železnice a postupne aj budovanie kúpeľov. Budovaním kúpeľov sa Siófok preslávil a tak sa stal známym kúpeľným mestom. Hotel Siófok svojich zákazníkov láka aj znamenitou prírodou. V jeho okolí sa nachádzajú krásne zelené parky, kvety a prírodné chodníky.

Tags: